Grafiek coronavirus Covid-19 in Nederland

De onderstaande coronavirus grafiek geeft het verloop weer van mensen die positief getest zijn op Covid-19 en mensen die aan dit virus zijn overleden. Het RIVM heeft aangegeven dat het werkelijk aantal besmettingen hoger ligt. Deze grafiek wordt dagelijks rond 14:00 bijgewerkt nadat het RIVM nieuwe cijfers naar buiten heeft gebracht. Er kan vertraging zijn tussen de dag van overlijden en de dag dat er gerapporteerd wordt.

Grafiek coronavirus Nederland – besmettingen en sterfgevallen cumulatief

  • Positief getest
  • Sterfgevallen

Grafiek positieve geteste personen per dag

Grafiek sterfgevallen per dag

Toelichting op bovenstaande grafieken

Bij het ‘lezen’ van deze coronavirus grafieken is het belangrijk om te vermelden dat de data niet altijd geheel in lijn loopt met de werkelijkheid.

  • Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname/overlijden en de dag van rapportage.
  • Het daadwerkelijk aantal besmettingen ligt hoger. In Nederland wordt namelijk beperkt getest. Mensen met bijvoorbeeld milde symptomen zullen van hun huisarts te horen krijgen dat ze hoogstwaarschijnlijk het virus hebben opgelopen, maar dit soort gevallen worden niet opgenomen in de statistieken van het RIVM. Dat betekent ook dat als er in Nederland wordt besloten om meer te testen, de aantallen flink zullen oplopen. Dat betekent dan dus niet direct dat het virus zich sneller aan het verspreiden is.

Interessant grafieken/data om de situatie te volgen zijn de grafieken met het aantal IC-opnames. Deze opnames zijn een gevolg van de spreiding van het virus, waardoor er een goed beeld ontstaat van een toe- of afname van de verspreiding.

Grafieken met Intensive Care (IC) data:
(klik op de afbeelding om naar de grafieken te gaan)

grafiek coronavirus IC opnamesToelichting op de IC grafieken.

De bovenstaande grafieken gaan over COVID-19 infecties op de Nederlandse IC’s. Dit wordt bijgehouden door Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie op stichting-nice.nl. De onderstaande gegevens worden in de grafieken gedeeld:

  • Het aantal nieuwe IC-opnamen van patiënten met bewezen COVID-19 per dag
  • Het cumulatief aantal patiënten met bewezen COVID-19 waarvoor een IC-opname nodig was
  • Het totaal aantal IC’s met tenminste één aanwezige bewezen COVID-19 patiënt per dag
  • Het cumulatief aantal patiënten met bewezen COVID-19 op de IC dat is hersteld of is overleden
  • Leeftijdsdistributie van patiënten met bewezen COVID-19 op de IC
  • Leeftijdsdistributie van overleden en herstelde patiënten met bewezen COVID-19 op de IC